EUROINWESTPROJEKT
Adam Reimann
EUROINWESTPROJEKT StART AKTUALNE NABORY PLANOWANE NABORY Kontakt

 
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – PRIORYTET 1, 2 i 3
(projekty dotyczące rozwoju produkcji bydła mięsnego, mlecznego oraz prosiąt)
TERMIN NABORU: 19.10.2015 - 17.11.2015
BENEFICJENT: Rolnik, który: 1) prowadzi gospodarstwo o pow. 1 ha użytków rolnych, ale nie większe niż 300 ha lub użytkuje nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; 2)wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa wynosi minimum 10 tyś. euro (są wyjątki) i nie jest większa niż 200 tyś. euro.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Budynki inwentarskie wraz z wyposażeniem, a także powiązane z prowadzoną produkcją zwierzęcą budynki i budowle (np. budynki z przeznaczeniem na przechowywanie paszy, silosy na kiszonki, płyty gnojowe, pojemniki na gnojowicę itp.).
MAKSYMALNA DOTACJA: 500.000
POZIOM DOFINANSOWANIA: 50% lub 60%

 

EUROINWESTPROJEKT
|
StART
|
AKTUALNE NABORY
|
PLANOWANE NABORY
|
Kontakt